รายละเอียดเช่าชุดนาค

 ชื่อเจ้านาค____________________________เบอร์โทร_________________________


ชื่อคนรับชุด__________________________เบอร์โทร__________________________


บวชวันที่____________________________


รับชุดวันที่___________________________


คืนชุดวันที่___________________________ (ถ้าคืนไม่ตรงกำหนดวันคืนมีค่าปรับวันละ 100 บาท หักจากค่ามัดจำ )


ค่าจองชุด__________________________


ราคาเช่าชุด___________________________


ค่ามัดจำ_______3,000 บาท_________


ค่าเช่าส่วนที่เหลือ_____________________ (จ่ายวันรับชุด)____________________


ของแถม_______________________________________


คนขาย________________________________________


สิ่งที่ลูกค้าได้


  • ชุดครุยนาค สี________________แบบ___________________

  • ผ้านุ่งนาค สี________________

  • เข็มขัด

  • หัวเข็มขัด

  • ผ้าผูกเอว


ชื่อผู้คืนชุด____________________________เบอร์โทร_________________________


ลายเซ็นผู้รับเงินคืน________________________________ชื่อ___________________________

วันรับชุด_______________________

ผ้านุ่งนาค______________________


------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการเช่าชุดนาด

1.กรุณาเช็ดชุดนาคทุกครั้งก่อนออกจากร้าน

       2. กรณีชุดขาด หรือชำรุด มี 2 กรณี
2.1 ชุดนาคขาด หรือ อุปกรณ์นาค ไม่สามารถ ซ่อมได้ คิดราคาเต็มของชุด
- ชุดนาค 2,500.
-ผ้าถุง 1000
-หัวเข็มขัด 350.-
2.2. ชุดนาคขาด หรือ อุปกรณ์นาค ช่างสามารถซ่อมได้ คิดจุดละ 500
3. วันคืนชุดนาคลูกค้าสามารถเลือกวันคืนชุดนาค ตามที่สะดวก หากคืนช้ากว่ากำหนดที่นัดไว้ จะมีเงินค่าปรับวันละ 100 บาท
ชื่อลูกค้า_________________________________________
เบอร์โทร_____________________________________________
วันรับชุดนาค_________________________________________
วันบวชนาค_________________________________________
วันคืนชุดนาค_________________________________________
เงินมัดจำชุดนาค_________________________________________
เงินคงค้างชุดนาค_________________________________________

ความคิดเห็น